Liquiditeitsprognose

Uit EurosWiki

De liquiditeitsprognose is een prognose van je liquiditeit. Deze voorspelling zegt je hoeveel geld je in de toekomst op de bankrekening verwacht te hebben staan.

De liquiditeitsprognose is tegenwoordig geïntegreerd in het afschrijfschema. Dit is gedaan omdat er een duidelijk verband is tussen deze twee. Om te bepalen hoeveel geld je op de bankrekening zal hebben staan moet je immers weten hoeveel je elk jaar uit zal geven. Het gaat hierbij voornamelijk om de grote investeringen die we in de vloot moeten doen.

Bij het maken van de liquiditeitsprognose moet je eerst aannames doen over de vervangingsinvesteringen die we gaan maken. Voor elke boot en alle bootonderdelen (zeilen, zwemvesten, GPS'en) kunnen we nu voorspellen wanneer deze vervangen moeten worden. We kunnen dus voor de komende 20 jaar in een spreadsheet bijhouden wanneer we nieuwe zeilen kopen of wanneer we een nieuwe boot gaan bouwen. Hierdoor nemen de liquide middelen af. We hebben natuurlijk ook inkomsten. Wanneer er geen winst is, er worden geen investeringen gedaan, en debiteuren en crediteuren blijven beide klein, dan is de toename van liquide middelen ongeveer gelijk aan de afschrijvingen. Als laatste rekenen we in de liquiditeitsprognose dan nog de verwachte winst of verlies mee. Omdat de vereniging geen winstoogmerk heeft zal dit bedrag nooit zo hoog zijn, maar in magere jaren kan het wel eens onder nul uitkomen.

Als al deze factoren in een spreadsheet worden ingevoerd, dan kan je daarna een mooie grafiek tekenen met je verwachtte banksaldo in elk jaar. Hieraan kan je dan zien of de keuzes die je maakt ten aanzien van de vervanging van je vloot wel mogelijk zijn, of dat je meer of minder boten in de vereniging wilt hebben. Als je verwachtte banksaldo ergens door de nullijn heen gaat, dan doe je iets fout. Maar als het ieder jaar maar toe blijft nemen, dan is het misschien tijd om eens nieuwe glasvezelmatten aan te schaffen.

Nog een keer de essentiële punten op een rijtje:

  • De liquiditeitsprognose verwaarloost de winst.
  • De liquiditeitsprognose verwaarloost de veranderingen van debiteuren.
  • De liquiditeitsprognose verwaarloost de veranderingen van crediteuren.
  • De liquiditeitsprognose verwaarloost de veranderingen van voorzieningen.
  • Onder bovengenoemde aannames kunnen de liquide middelen toenemen door afschrijvingen.
  • Onder bovengenoemde aannames kunnen de liquide middelen afnemen door investeringen.
  • De toename van de liquide middelen is dus gelijk aan de afschrijvingen minus de investeringen.
  • Rekening houden met voorzieningen kan door de voorzieningen van de voorspelde liquide middelen af te trekken.