Afschrijfschema

Uit EurosWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het magische schema waarmee we de afschrijvingen op onze vloot bepalen. Met behulp van dit schema wordt berekend hoeveel onze boten dit jaar minder waard zijn geworden. Tevens worden hierin de leeftijd, historische waarde en in sommige gevallen de uitsplitsing van de waarde van onze bezittingen bijgehouden.

Het afschrijfschema bevat een groot gedeelte van het financiële en operationele beleid van de vereniging. Het is immers een belangrijk hulpmiddel voor het beslissen over vervangingsinvesteringen. De ALV beslist alleen over wanneer sterk van het afschrijfschema wordt afgeweken. Een voorbeeld hiervan is het verlengen van de geschatte levensduur van Doordraijer, van 15 naar 23 jaar. Dit geeft meteen aan dat het Euros niet altijd lukt om hier realistische inschattingen van te maken, aangezien de economische levensduur in de praktijk op 12 jaar bleek te liggen.

De hoogte van de OLV volgt uit het afschrijfschema.