Historische waarde

Uit EurosWiki

De historische waarde van een bezitting is de som van de investeringen die zijn gedaan in die bezitting. Deze zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.