Schulden

Uit EurosWiki
(Doorverwezen vanaf Voorzieningen)

De schulden zijn de vorderingen van anderen op de vereniging. Dit zijn:

  • crediteuren: personen aan wie Euros geld verschuldigd is. Dit zijn grotendeel leveranciers die nog moeten worden betaald voor geleverde goederen of diensten.
  • voorzieningen: schulden die ineens zouden kunnen ontstaan, meestal door ongevallen. Een alternatief voor een voorziening is een verzekering. Voorzieningen kosten minder, maar vereisen meer liquiditeiten. Aangezien voor Euros liquiditeit de beperkende factor is, moeten de liquide middelen groter of gelijk aan de som van crediteuren en voorzieningen zijn. Dit wordt nogal eens vergeten bij investeringen.
  • eigen vermogen

Schulden worden ook wel passiva genoemd.