Liquide middelen

Uit EurosWiki

Liquide middelen bestaan uit geld of bezittingen die met heel weinig moeite in geld om te zetten zijn. Dit omvat chartaal geld (munt- en papiergeld), giraal geld (positief saldo op rekening courant) en het saldo op spaarrekeningen.

Het verminderen van liquide middelen, gedebiteerd aan activa of passiva, heet een uitgave. Het vermeerderen van liquide middelen, gecrediteerd aan activa of passiva, heet een inkomst. In andere woorden (en minder nauwkeurig): Geld dat je binnenkrijgt doordat je schulden toenemen of je bezittingen afnemen, is een inkomst. Geld dat je uitgeeft om je schulden te laten afnemen of je bezittingen te laten toenemen, is een uitgave.