Liquiditeit

Uit EurosWiki

Liquiditeit is de mate waarin Euros liquide is. Een persoon (waaronder begrepen een rechtspersoon zoals een vereniging) is liquide wanneer de liquide middelen groter zijn dan de som van de crediteuren en voorzieningen. Dit is voor euros belangrijk omdat alle schulden bestaan uit afnemerskrediet en dus direct betaald moeten kunnen worden (we zijn al lang blij wanneer het lukt om alles netjes op tijd te betalen, dus we gaan niet proberen de betaling zo lang mogelijk uit te stellen, is ook goed voor de levertijden). Van voorzieningen weet je nooit wanneer het schulden worden, dus dat zou ook per direct kunnen zijn. Om er voor te zorgen dat Euros niet in de problemen komt, moeten we dat dus kunnen ophoesten. Langlopende schulden worden niet aangegaan omdat dat altijd duurder is dan dat niet doen, en dus lijnrecht tegenover de doelstelling van Euros staat (zo veel mogelijk gelegenheid bieden om te zeilen en te klussen, voor zo min mogelijk geld, nu en in de toekomst). Dit is ook de reden dat de KNRM geen langlopende schulden aangaat.

Om er voor te zorgen dat door de noodzaak tot vervangingsinvesteringen de liquiditeit van de vereniging in gevaar komt, wordt er een liquiditeitsprognose gemaakt, en op basis daarvan het beleid aangepast.