Oude Smeriggat

Uit EurosWiki

Het Oude Smeriggat is de geul tussen de Engelsmansplaat en het Rif. Van oudsher is dit een zeer geschikte droogval- en ankerplaats. Voor verkeer van het oostwad naar het westwad en vice versa was deze geul tot 2005 ook erg belangrijk.

Deze geul was tot 2004 de makkelijkste route tussen Ameland en Lauwersoog/Schiermonnikoog. Tussen 2004 en 2006 is deze geul zo ver verzand dat rijkswaterstaat in 2006 heeft besloten deze geul niet meer te betonnen en in plaats daarvan de route langs de westkant van de Engelsmansplaat als Smeriggat te betonnen. De vereniging van Wadvaarders heeft hierover contact opgenomen met Rijkswaterstaat omdat het plotseling wegnemen van de betonning tot gevaarlijke situaties kan leiden doordat mensen die er wel verwachten, en doordat mensen toch van deze zeer geschikte ankerplaats gebruik willen maken, terwijl die slecht vindbaar is. In dit overleg is besloten dat in 2006 de geul nog met alternatieve betonning werd gemarkeerd. In 2007 ligt er een gele ton aan de oostkant om de ingang te markeren. Deze ton ligt al een stuk in de geul.

In reactie op het wegnemen van de betonning van het oude Smeriggat hebben leden van de vereniging van Wadvaarders informatie beschikbaar gesteld die ze zelf hebben verzameld, zodat toch van deze geul gebruik kan worden gemaakt. Met de toenemende technologische mogelijkheden om zelf opnemingen te verrichten, lijkt het waarschijnlijk dat deze activiteiten zullen toenemen.

Met het opnemen van de betonning lijkt het oude Smeriggat minder belangrijk te zijn geworden voor de scheepvaart. Het is nog steeds een zeer geschikte en mooie droogvalplaats. Als je een diep plekje zoekt, kan je er ook erg mooi ankeren, mocht je niet droog willen vallen. Vanuit alle richtingen is het oude Smeriggat beschut door het Rif en de Engelsmansplaat. De bodem bestaat grotendeels uit zand, zeker op het Rif. Voor wandelingen is deze plek dus zeer geschikt. De locatie is erg geschikt voor dagtochtjes vanuit Lauwersoog, wanneer het laagwater ergens midden op de dag is. Je kunt dan na het droogvallen eventueel doorvaren naar Schiermonnikoog of Ameland.