Het Rif

Uit EurosWiki

Het Rif is de zandplaat ten noorden van de Engelsmansplaat, in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het Rif is van de Engelsmansplaat gescheiden door het Oude Smeriggat. Het oostelijke deel van het Rif is natuurgebied. Doordat het Rif grotendeels uit zand bestaat, er het een prettig wandelgebied.