Laagwater

Uit EurosWiki

Laagwater is het moment waarop een zee het laagst staat, ten gevolge van getij. Laagwater en hoogwater zijn ondiep water golven.

Zie ook