Hoogwater

Uit EurosWiki

Het tijdstip waarop het water het hoogst staat, ten gevolge van getij. Sommige plaatsen, met name Hoek van Holland, hebben twee hoogwaters per getijcyclus, vlak na elkaar. Dit is echter zeldzaam. Hoogwater en laagwater verplaatsen zich langs een kust op het noorderlijk halfrond naar links, wanneer men van zee naar het land kijkt. Bij estuaria en de waddenzee lopen ze landinwaarts. Laagwater en hoogwater zijn ondiep water golven.

Zie ook