Vloed

Uit EurosWiki

Met vloed kan zowel opkomend tij, de tijd tussen laagwater en hoogwater, als het moment van hoogwater worden bedoeld.