Resultatenrekening

Uit EurosWiki
(Doorverwezen vanaf Opbrengsten)

De resultatenrekening is de grootboekrekening waarop de veranderingen van het eigen vermogen bijgehouden worden.

Toenames van het eigen vermogen heten opbrengsten. Afnames van het eigen vermogen heten kosten. Het verschil, de opbrengsten minus de kosten, heet het resultaat of de winst. Dit is dus de toename van het eigen vermogen in de bekeken periode (meestal het boekjaar).

Euros heeft onder andere de volgende opbrengsten:

Euros heeft onder andere de volgende kosten:

  • onderhoud van de boten
  • afschrijvingen
  • lidmaatschappen (met name van het KNWV)
  • huur van gebouwen


Soms vraagt iemand:"Hoe verdelen we de winst?" Het antwoord hierop is een overzicht waarin staat hoeveel er als divident aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd (niets dus, want die hebben we niet), hoeveel als tantiemes aan de commissarissen wordt uitgekeerd (hebben we ook niet) en hoeveel we reserveren (alles dus). We verdelen de winst door alles te reserveren, dat doet een vereniging namelijk altijd. De vraag is nog: "Hoe gaan we dit reserveren?" Je kan reserveringen treffen, om duidelijk te maken hoeveel reserves je moet aanhouden om, bij voorbeeld, vijandige overnames minder waarschijnlijk te maken, of om tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Zo is duidelijk dat dat gedeelte niet zo maar aan aandeelhouders of commissarissen kan worden uitgekeerd (wat we toch al niet doen), of kan worden gebruikt om activiteiten die niet quitte draaien te kunnen financieren. Een rechtspersoon moet immers ten allen tijden solvabel zijn. Voor dat laatste kan het zinnig zijn. Aangezien Euros toch geen commerciëele doestelling heeft, is solvabiliteit geen probleem, en hebben we met reserveringen niets te maken. We verdelen de winst dus als volgt: Alles gaat naar de algemene reserve.