Solvabiliteit

Uit EurosWiki

De vereniging is solvabel wanneer de bezittingen groter zijn dan de schulden exclusief eigen vermogen, dus wanneer het eigen vermogen positief is. Dit is voor Euros niet relevant doordat het voor Euros niet zinnig is om schulden aan te gaan. Liquiditeit is voor Euros een veel stringentere eis.