Herwaarderings eigen vermogen

Uit EurosWiki

Herwaarderings eigen vermogen is een passief waarmee een vertekend beeld ten gevolge van herwaarderingen kan worden voorkomen.

Wanneer een bezitting opnieuw wordt gewaardeerd, en de boekwaarde neemt daarbij toe, ontstaan hieruit opbrengsten. Het is echter vooraf niet zeker of deze opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Dat blijkt pas bij het afschrijven of verkopen van de betreffende bezitting. Dit zou er toe leiden dat door herwaarderingen het resultaat wordt beïnvloed zonder dat zeker is of dat terecht is. Dit is ongewenst vanwege het voorzichtigheidsbeginsel. Om dit probleem te ondervangen kan worden besloten om de herwaarderingen niet te crediteren aan het eigen vermogen, maar aan herwaarderings eigen vermogen.

Een waardevermindering van de bezitting wordt eerst gedebiteerd aan het herwaarderings eigen vermogen dat betrekking heeft op die bezitting, en pas daarna aan het eigen vermogen. Her gebruik van herwaarderings eigen vermogen vereist dus dat per bezitting het herwaarderings eigen vermogen dat daaraan gerelateerd is, wordt bijgehouden. Dit is binnen Euros niet haalbaar. Daarom worden herwaarderingen direct aan eigen vermogen gecrediteerd. De kascommissie moet daarom extra goed controleren of de herwaarderingen terecht zijn en dus geen vertekend beeld geven van het resultaat. De kascomissie vervangt in deze gedeeltelijk het voorzichtigheidsbeginsel.

In het verleden hebben herwaarderingen tot verwarring geleidt doordat ze apart op de balans vermeldt werden, maar niet is bijgehouden bij welke bezittingen het herwaarderings eigen vermogen hoort. Euros maakt geen gebruik van herwaarderings eigen vermogen, dus worden herwaarderingen direct gecrediteerd aan het eigen vermogen. Herwaarderingen zijn dus opbrengsten.