Getij

Uit EurosWiki

Het getij is de een golf veroorzaakt door de maan en de zon met een periode van ongeveer een halve dag.

Enkele termen
Typisch getijdeverloop
Animatie van het diepten op het wad. GEEL=land, GROEN=drooggevallen, LICHT BLAUW is minder dan 90cm water, BLAUW is dieper water.

Termen die met het getij te maken hebben:

 • Hoogwater is het tijdstip waarop het waterpeil maximaal is.
 • Laagwater is het tijdstip waarop het waterpeil minimaal is.
 • Vallend water, afgaand tij of eb is een periode van ongeveer 6 uur, wanneer de waterstand daalt. Ook wordt hiermee de getijdestroom in deze periode aangeduid.
 • Rijzend water, opkoment tij of vloed is een periode van ongeveer 6 uur, wanneer de waterstand stijgt. Ook wordt hiermee de getijdestroom in deze periode aangeduid.
 • Rijzing is de hoeveelheid water boven het reductievlak op een bepaald moment
 • Verval is het verschil tussen laagwater en hoogwater.
 • Springtij is het moment waarop de zon en maan elkaar versterken. Het hoogwater is dan extra hoog en het laagwater is dan exta laag.
 • Doodtij is het moment waarop de zon en maan elkaar tegenwerken. Het hoogwater is dan niet zo hoog en het laagwater is niet zo laag.
 • Reductievlak of referentievlak is het niveau waar de diepte als 0 is gedefineerd.
 • LLWS is een reductievlak, gebaseerd op het Laagste Laag Water bij Spring.
 • LAT is een reductievlak, gebaseerd op het Lowest Astromical Tide. Een van de laagste berekende laagwaters per jaar.
 • Kentering is het tijdstip iets na hoogwater en laagwater waarop het water stil staat en er dus geen stroom is. Dit moment is plaatsafhankelijk. Naarmate je verder landinwaarts komt, van het zeegat af, wordt het tijdsverschil tussen hoog- of laagwater en de kentering kleiner. In de Oosterschelde is dit heel duidelijk te zien. Bij de stormvloedkering is de kentering ongeveer een uur na hoogwater. Achterin de Oosterschelde, bij Yerseke, is de kentering vrijwel op het zelfde moment als hoogwater.
 • Een kombergingsgebied van een zeegat is het gedeelte van de waddenzee dat door dat zeegat vol- en leegstroomt.
 • Een wantij is de grens tussen twee kombergingsgebieden.

NB De termen eb en vloed worden ook voor de tijdstippen van laag- en hoogwater gebruikt en kunnen dus het beste worden vermeden.

Zie ook