Aspect ratio

Uit EurosWiki

Het aspect ratio (afgekort: AR) van een profiel (zeil, roer, kiel, oid) is de lengte (spanwijdte/span) gedeeld door de gemiddelde breedte (koorde/chord). Hoe hoger het aspect ratio van het profiel, hoe meer lift het profiel geeft ten opzichte van zijn weerstand (Lift/Drag ratio), hoe efficienter het profiel is.

Efficientie

De efficientie van het profiel heeft een sterke invloed op hoe klein de hoek met de stroming moet zijn om genoeg lift te leveren. Dus bij een kiel geeft een hoog AR lagere drifthoek, en bij een zeil geeft een hoog AR een kleinere kruishoek.

Nadelen hoge aspect ratio

Nadeel van een hoog AR is dat doordat het zeil relatief veel lift geeft, dat wegvallen van de lift een vrij sterk effect heeft. Voor kielen betekent dit dat als bij een te lage snelheid het profiel overtrokken raakt (stall) dat de boot heel hard opzij gaat. Voor zeilen betekent dit dat slechte trim veel verlies kan geven.

Het effect hiervan voor wedstrijdboten is heel goed te zien. Deze hebben allemaal diep stekende kielen en roeren met zeer korte koordes en zeer hoge masten. Ook is dit een reden dat er gekozen wordt voor een enkele lange mast met twee zeilen en niet meerdere korteren met meerdere zeilen. Halvewinds is dit probleem kleiner omdat een zo klein mogelijke hoek met de wind niet meer noodzakelijk is. Daarom wordt op offshore boten op halvewindse rakken waar de spi niet gehesen kan worden vaak een stagzeil gehesen binnen de fok/genua zelfs in combinatie met riffen. Dit levert een lager zeilpunt en dus minder helling op bij vergelijkbare voortstuwende kracht. Dit filmpje bevat hier een mooi voorbeeld van.

Zie ook