Drift

Uit EurosWiki

Drift is de hoek tussen de koers ten opzichte van het water en de richting van je boot. Stuur je op stilstaand water 0 graden, terwijl je koers over de grond 10 graden is, dan is je drift dus 10 graden.

Op koersen lager dan aan de wind is drift niet zo'n probleem. Bij het kruisen beperkt de drift de hoogte die je kan sturen. Drift wil je dus in eerste instantie beperken om hoogte te kunnen lopen. Verder heb je bij veel drift meestal ook veel weerstand.

Drift hangt af van de dwarskracht (aan de wind is dat iets kleiner dan de lift van je zeilen) op de boot, de snelheid en de vorm en grootte van je zwaard of kiel. De drift is de aanstroomhoek van je zwaard of kiel waarbij de lift gelijk is aan de dwarskracht. Ga je harder, dan neemt de drift dus af. Een goede zeilvoering is de eerste vereiste om drift te beperken. Dit helpt om de dwarskracht te beperken en snelheid te houden. Verder kan je drift beperken door er voor te zorgen dan je kiel of zwaard in goede conditie is: vooral geen zeepokken of mosselen, de juiste grootte en een goede vorm.