fries

Ik stel voor om op deze site uitsluitend het Nederlands te gebruiken en ik hoge uitzondering wellicht het Engels. Dialecten zoals het fries moeten we achterwege laten. Daarom wil ik graag de titel in het recentste nieuwsbericht wijzigingen in: "Werkzaamheden Workumer Trekvaart".

+1

 Grappige diskussie ( ook al was het in 2008)  , ik  zoek op dit moment alle site's af waar het woordje fries vertalen in voorkomt, omdat ik graag even wat reclame wil maken voor onze mooie site. Daar kan je een woordje in het nederlands nu heel gemakkelijk  gratis vertalen in het fries, gewoon met het fries woorden boek online dus.  Kijk maar eens op http:// www.hallofryslan.nl

Hiel handich !!!

Hjirby wol ik jimme graach melde dat op de site http://www.hallofryslan.nl it Fryske Wurdboek en de Fryske Spellingscontrole  no on-line te brûken is.
Mei freonlike groetnissen redactie@hallofryslan.nl
Yvette de Koning.

Interessant punt Willem,

Nu is het zo dat het verschil tussen een taal en en dialect wordt gemaakt door het wel of niet hebben van eigen grammatica. Hoewel ik er aan twijfel dat de gemiddelde Fries het beseft, maar fries heeft zijn eigen grammatica en is dus een taal, maar dit terzijde.

Namen van plaatsen, plassen vaarten etc in friesland hebben een dubbele naam en beiden zijn net zo geldig. Om onze affiniteit met de friese wateren uit te stralen is het dus helemaal niet zo gek om als variatie een keer de friese naam te gebruiken, zeker als het geen verwarring opleverd zoals dit geval.

maar ik ben het met je eens willem dat de standaart taal op de site toch echt nederlands moet blijven.

Het kan friesen en het kan dooien. En dat ken net.

Maar eigenlijk vond ik dit artikel van weinig toegevoegde waarde voor de gemiddelde lezer, alle bootjes konden er namelijk toch al doorheen varen volgens mij. Wel vond ik de link interresant want ik vondhet volgende op die pagina: http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/news/newsitem/view.asp?object...
Ofwel de pauzes in de brugbediening tussen o.a. stavoren en het sneekermeer zijn afgeschaft. Dat scheelt dus een hoop wachttijd. Let wel op dat de brugwachters wensen van open bootjes dat ze op de motor door de brug gaan of op sleeptouw.

Grappig dat alleen open boten hun motor moeten gebruiken of een sleepje moeten vragen. Als er een kajuit op je boot zitten mag je dus gewoon zeilen :-).

http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_47197.aspx?R=A067916;

De provinsje is dit wykein al begongen mei it betsjinjen fan de brêgen. Dat is in wike earder as oars. De reden dêrfoar is de betide peaskefakansje yn Dutslân. Fryslân wol ekstra reklame meitsje mei de goeie foarsjennings foar wettersporters.

Ek it skoft foar de brêgewippers is ofskaft. Oars waarden de bregen itenstiid en kofje tiid net betsjinne.

Voor de mensen die dit niet kunnen lezen, de ( letterlijke ) vertaling:

De provincie is dit weekend al begonnen met het bedienen van de bruggen. Dit is een week eerder als anders. De reden daarvoor is de vroege paasvakantie in Duitsland. Friesland wil extra reclame maken met de goede voorzieningen voor watersporters.

Ook de pauze van de brugwachters is afgeschaft. Anders werden de bruggen tijdens etens- en koffietijd niet bediend.

Met een kajuitboot zonder motor mag je volgens Friese brugwachters helemaal niet varen, laat staan onder een brug door. Dit schijnt ook in het BPR te staan. Misschien bestaat daar dan ook een Friese versie van, want ik kan het nergens vinden :-)

Of die Friezen nou al dan niet hun eigen grammatica hebben, waar het uiteindelijk op neerkomt is natuurlijk of de rest van Nederland uberhaupt Friezen wel accepteert (nee toch?).

Maar misschien is er een Fries die zin/behoefte (of er wellicht opgewonden van raakt) heeft de hele site te vertalen in het Fries zodat we voortaan de site dubbeltalig aan kunnen bieden. De ondersteuning is er al, dus je hoeft alleen nog enkele zinnen te vertalen.

Tot die tijd kunnen Friezen misschien toe met de Fryskelator. Op de voorpagina uiteraard een noeste Fries en een fles Sonnema en daarnaast de Ijzersterke slogan: "Wij Friezen hebben nu helemaal geen Nederlands meer nodig!"

Dat moet je met de fryskelator natuurlijk wel even naar het fries vertalen:

"Wie Fryse ibben nu ilemoal gean Nederlands mear nodig!" 

Overigens ben ik tegen een site speciaal voor friezen, want zoals Prees terecht opmerkt, dan moeten we straks ook nog een site voor de dooien gaan maken, en dat gaat me echt te ver...

Welke Nederlander accepteert Friesland nou? voor friesland is er een hele goede oplossing: het aFval-plan (afsteken Friesland voor algemeen landsbelang). Dit lever een aantal grote voordelen op:
1. met de stijging van de zeespiegel is er weer een extra waterbuffer bij
2. de turf die van die veengrond afkomstig is, kan prima worden gebruikt om op te stoken, oftewel er is minder olie nodig
3. Er ontstaat een mooi groot vaargebied, wat natuurlijk ideaal is voor een zeilvereniging
4. De zeehondjes kunnen er gaan wonen
5. omdat de zeehondjes er wonen, kan er in de waddenzee naar gas geboord gaan worden.

Oftewel conclusie, afsteken dat stuk buitenland, het heeft alleen maar voordelen

Goed onderbouwd verhaal, niks meer aan toe te voegen!

Jawol dat kin oars, en we binne der al drok mei dwaande! (lett. op z'n Randstedelijks: jawel dat kan veel geemancipeerder en verantwoorder naar idee van het algemeen welzijn in het Noordelijk deel van de Nederlandse staat met betrekking tot klimaatverandering...enz.) enfin zoek op "ontwerp een terp" en bekijk de winnende visie op http://www.nosucharchitects.nl/index-nl.html

Erg grappig te zien dat de grootste discussie in het gastenboek wordt opgestart door een Groninger en over Fries gaat. Wat happen Friezen toch weer makkelijk, ik dacht nog wel dat Friezen zo stug waren.

En helaas Niels, ik moet je teleurstellen over de uniekheid van het Fries. Het verschil tussen een taal en een dialect heeft niets met grammatica te maken. Fries heeft evenveel eigen grammatica als Twents, Gronings, Limburgs, Vlaams, enz. Het is zuiver een kwestie van politiek en in dit geval van de koppigheid van Friezen vermoed ik...

Of zoals wikipedia het zegt: Het gangbare onderscheid tussen enerzijds taal (met een hoge waardering) en anderzijds dialect (met een lage waardering) wordt in de taalkunde niet gemaakt, omdat het willekeurig en politiek bepaald is.

Wat trouwens leuk is om te lezen is wat onze minister van onderwijs van het Fries zegt: http://www.vpro.nl/data/2137119/item.shtml?2723031, oftewel: kinderlijk geschreven Nederlands dialect.

Ewout,

Heel interessant allemaal, maar sommige mensen weten gewoon niet van ophouden. Na eerst al drie jaar te lang op ALV's rond te hangen, nu ook nog actief gaan deelnemen in studentikoze discussies over het friese dialect (BTW: inderdaad afsteken en boren in de waddenzee)... Het wordt misschien tijd dat je de navelstreng met de vereniging langzaam doorknipt?

Groeten
Roja