Loading...
Menu Login
09 februari

Waddennavigatielezing

Willem Godlieb Nieuws Archief

Donderdag 12 februari om 20:00 in Bastille zaal 5 is de Waddennavigatielezing. We gaan het vooral hebben over het getij. Stroming en dieptes spelen een grote rol bij de routeplanning. Maar ook de fysische achtergrond van het getij wordt besproken. Na de lezing kent iedereen de termen: droogvallen, vertikaal getij, wantij, kentering, amfidromisch punt, harmonische constante en dagelijkse ongelijkheid. Ook voor de mensen die er vorig jaar al waren is het van belang om nu weer te komen, want ik heb vorig jaar een aantal fouten verteld die ik nu ga rechtzetten.

Opmerkingen:

Harwin Reemeijer
3 jaar, 10 maanden geleden

<p>Moeten we de lezing van volgend jaar dan ook alvast in de agenda zetten, of gaat het deze keer wel foutloos? ;-)</p><p>Enneh, was de Waddenweek 1 bemanning toevallig ook bij de lezing van vorig jaar? Het lijkt me in elk geval wel een nuttige lezing voor hen :-P</p>

Steven te Brinke
3 jaar, 10 maanden geleden

Volgens mij betreffen de fouten alleen de fysische achtergrond van het getij. Dit wordt namelijk op veel websites en in veel boeken verkeerd uitgelegd. Aangezien de meeste mensen dus al jaren niet beter weten, levert dit geen problemen op bij de navigatie. Dus dat het een nuttige lezing is voor de bemanning van WW 1 kan niet komen doordat ze vorig jaar aanwezig waren, wel doordat ze niet aanwezig waren. Of je volgend jaar in je agenda moet zetten, is nu natuurlijk nog niet bekend. De informatie verandert door voortschrijdend inzicht, niet omdat er direct fouten worden gemaakt. Dus je kunt volgend jaar voor de zekerheid wel vast vrijhouden ;).

Rob Koster
3 jaar, 10 maanden geleden

<p>Je kunt je als bemanning nog zo goed voorbereiden en alles met betrekking tot navigatie uit je kop leren, maar als de passagiers gaan lopen tegenwerken heb je aan al die kennis vrij weinig. Het lijkt me dus verstandig dat vooral de passagiers van vorig jaar WW 1 aanwezig zijn bij deze lezing ;)</p>

Carl Hollander
3 jaar, 10 maanden geleden

<p>Rob, je stipt een bijzonder goed punt aan.</p>

Menno Tammens
3 jaar, 10 maanden geleden

<p>De passagiers van vorig jaar hadden opgelet bij de lezingen en wilden deze kennis graag delen met de bemanning. Die stond helaas niet open suggesties, en wilde liever doorgaan met het hijsen van het zeil naast de vaargeul. Het gevolg is bekend...</p><p>Zullen we afspreken dat iedereen die de lezing heeft gevolgd komend vaarseizoen onverstandige opdrachten van de bemanning mag negeren?</p>

Harwin Reemeijer
3 jaar, 10 maanden geleden

<p>Maar Menno, wat is verstandig en wat onverstandig? Het is toch <em>overduidelijk </em>dat het veel verstandiger is om de kluiver op een aandewindse koers te hijsen met afgaand tij bovenop een plaat, in plaats van de door passagier en roerganger voorgestelde ruimewindse koers die dan toevallig wel precies de geul volgt!? ;-)</p>