Ebenhaëzer in het nieuws

/ /
03 Jul 2008

Ebenhaëzer in het nieuws

door Daan Sprünken

Een leuk stukje in het weekblad Schuttevaer over de Ebenhaëzer op pagina 11.

De Erfenis
Deze serie belicht wekelijks een representante van het Nederlandse varende erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we schrijven over schepen, die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen daartoe doet.
Indien nodig voor de schuttevaer site: inlognaam en wachtwoord zijn "12345"