Loading...
Menu Login
16 november

Overlijden van prof.ir. Wiebe Draijer

Diederik Keij Nieuws Archief

Wiebe DraijerVandaag heeft ons het droevige bericht bereikt dat op donderdag 15 november jl. ons eerste erelid, daarnaast ook voormalig Rector Magnificus, prof.ir. Wiebe Draijer is overleden op een leeftijd van 83 jaar.

De heer Draijer heeft ontzettend veel betekend voor onze vereniging, zo zijn de ontwerpen van de E22’s en de Draijers (Jonkie, Overtijd) van zijn hand. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat wij de middelen en kennis kregen om zijn boten te konden bouwen en is een van de mensen geweest die Euros de wind in de zeilen heeft geblazen, zodat we een vereniging kunnen zijn zoals die er nu is.

Wij wensen de naaste familie veel sterkte toe met het verwerken van het verlies.

Namens het 44ste bestuur der D.Z. Euros,

Diederik Keij
Voorzitter der D.Z. Euros