Zuip En Ad Spel

Uit EurosWiki

Het Zuip En Ad Spel (ZEAS) is een drankspel dat bestaat uit een viertal sub-spellen. Iedere ronde wordt een spel gespeeld, wat gekozen wordt door middel van de volgende procedure:

  1. Men steekt de handen bij elkaar en roept: "Hands in...."
  2. Men steekt ook nog de vingers uit en roept: "Fingers in..."
  3. De snelste roept de naam van het te spelen spel, waarna dit zo snel mogelijk van start gaat.

Daarnaast zijn er nog een aantal regels die gedurende het hele spel gelden. Overtreding van de regels wordt bestraft met een adje.

De volgende spellen vallen onder het Zuip En Ad Spel:

De regels/straf-adjes die ten alle tijden gelden zijn de volgende: