Wijzen

Uit EurosWiki

Onderdeel van het Zuip En Ad Spel en optioneel onderdeel van het Kingsen, waarbij het het meest democratische spel is. Iedereen wijst iemand aan, waarbij degene die het vaakst aangewezen wordt een adje moet nemen. Natuurlijk wordt hierbij wel rekening gehouden met de regel dat je niet mag wijzen, zoniet dan worden er straf-adjes uitgedeeld.