Vangsheet

Uit EurosWiki

Een vangsheet is een manier om de grootschoot te voeren. Deze wordt onder andere toegepast op Jonkie en Laser 2's. Het bijzondere is de manier waarop de twist wordt geregeld.

Vang is engels voor neerhouder. Een vangsheet is de schootvoering waarbij de twist zoveel mogelijk door de neerhouder wordt bepaald. De schoot bepaalt alleen de stand van de giek in horizontale richting. Het aangrijpingspunt van de grootschoot moet daarom zo hoog mogelijk zitten, zodat de schoot horizontaal aan de giek trekt. Dit wordt bereikt door twee lijntjes schuin naar onder te laten lopen vanaf het onderste blok van de grootschoot, een naar stuurboord en een naar bakboord. Omdat het niet prettig is om de klem van de grootschoot ergens los aan wat touwtjes te hebben hangen, wordt het halende part op een prettige plek door een vast gemonteerd blok met klem geleid. Wanneer de grootschoot 5 keer vertraagd is, grijpt 1 part dus niet hoog aan, maar onder in de kuip.

Bij de laser 2 is hier nog een aanpassing aan gedaan. Daar zijn de twee lijntjes die van het onderste grootschootblok schuin naar beneden lopen is lengte instelbaar. Zo is een extra manier om de twist te regelen gerealiseerd zonder een overloop.

Vangsheet.JPG