Neerhouder

Uit EurosWiki

Een neerhouder is een lijn om de giek neer te houden. Qua functie is het dus ongeveer het omgekeerde van de kraanlijn. Met de neerhouder kan je het zeil trimmen als je meer of minder twist in je zeil wilt hebben. De neerhouder is meestal een aantal keer vertraagd en zit vast naast de mastvoet en op ongeveer 1/8 van de giek vanaf de mast.

Ook de spiboom heeft een neerhouder, meestal aangeduid als boomneerhouder, samen met de boomhijs bepaalt de neerhouder de hoogte van de spiboom. Op Jonkie wordt de neerhouder vastgemaakt op de kikker op het voordek (of een andere door een opvarende verzonnen constructie).

De neerhouder heeft een klein effect op de bolling van het zeil, afhankelijk van hoe stijf je mast is. Dit komt doordat de neerhouder de giek ook naar voren trekt. Door de neerhouder heel hard aan te trekken kan je de mast een beetje krommen. Op deze manier zou je de hekstag kunnen vervangen door de kraanlijn en de neerhouder. Bij zwaardboten wordt hier soms gebruik van gemaakt, aangezien die geen hekstag hebben, en de mastkromming dus niet op een andere manier kunnen regelen.