Procedurefout

Uit EurosWiki

Een procedurefout is een niet geldige actie en wordt vooral gebruikt bij blufpoker. De straf voor een procedurefout is een extra draai van de draaisteen. Een procedurefout telt niet mee als meedrinkdeuk of gezelligheidsdraai. Als er een procedurefout wordt gemaakt moet er opnieuw opgezet worden. De laatste persoon die een procedurefout maakt zet opnieuw op. Dit kan tot enige verwarring en extra procedurefouten leiden.

Voorbeelden van procedurefouten zijn:

  • Een of meerdere dobbelstenen op de grond laten vallen.
  • Aan iemand anders draaisteen zitten.
  • Verkeerd of onrechtmatig opzetten.
  • Gebruik van het woord overnieuw.