Financieel jaarverslag

Uit EurosWiki

Het financieel jaarverslag is een overzicht van de veranderingen in de financiën van de vereniging. Het is een (groot) onderdeel van het jaarverslag. Dit is het enige deel waar de wet eisen aan stelt. In het financieel jaarverslag staat onder andere:

  • De balans aan het begin en het einde van het boekjaar
  • De resultatenrekening van het boekjaar
  • Een toelichting. Dit bestaat meestal uit een schriftelijke toelichting, een overzicht van de afschrijvingen, de SHBM en een verslag van de bevindingen van de kascommissie of een accountantsverklaring. Soms wordt dit aangevuld met een liquiditeitsprognose en een begroting.

Het financieel jaarverslag wordt, behalve het verslag van de kascommissie (of de accountantsverklaring, maar dat kost veel geld en levert ons weinig op, dus doen we dat niet) door de penningmeester opgesteld. Tijdens de najaars ALV wordt het financieel jaarverslag behandeld. Goedkeuring van het jaarverslag door de algemene vergadering van leden strekt tot decharge van het bestuur. Daarom is dit voor het bestuur een belangrijk en best spannend moment.

Het financieel jaarverslag is voor de penningmeester de kroon op het werk, of de beerput die en plein publique geopend wordt. In het eerste geval geeft dat veel voldoening.

Het financieel jaarverslag wordt ook wel afrekening genoemd.