AIS

Uit EurosWiki
Een AIS ontvanger, met op het scherm een overzicht van alle schepen in de buurt.

AIS staat voor Automatic Identification System. Het is een systeem waarmee o.a. positie, snelheid en scheepsnaam wordt verzonden en ontvangen via een radio signaal. Dit kan erg handig zijn voor navigatie, vooral bij slecht zicht. Van de huidige Euros vloot hebben alleen Jaffa en de Ebenhaëzer een AIS ontvanger.

Het scherm van een AIS ontvanger ziet eruit als een radar scherm, maar geeft alleen AIS zenders weer. Sinds enkele jaren zijn alle schepen boven 300 ton verplicht een AIS signaal uit te zenden. Binnenkort zullen ook schepen vanaf 100 ton verplicht worden het aan te zetten. Nog kleinere schepen en zelfs plezier jachten mogen ook zenden. Al zijn schepen verplicht te zenden, vooral vissers zetten hun AIS wel eens uit, om aan hun concurrenten niet te verklappen waar de vis zit.

AIS werkt via marifoonkanaal 87 en 88, maar heeft niets met een marifoon te maken. Beide kunnen op dezelfde antenne, met een klein beetje elektronica, maar in de praktijk zitten ze ze allebei op een aparte antenne. Het bereik is net als met marifoon beperkt tot zicht afstand (maximaal 30 mijl).

Een AIS signaal bevat diverse gegevens van het schip:

Vaste AIS data

 • naam en callsign
 • lengte en breedte
 • scheepstype
 • MMSI nummer (Maritime Mobile Service Identity)
 • IMO nummer

Variabele AIS data

 • actuele positie
 • actuele koers en snelheid
 • diepgang
 • lading
 • bestemming
 • verwachte tijd van aankomst

Een AIS ontvanger is niet zo duur. Een AIS zender kost enkele honderden euro's. Een goedkopere oplossing is een computer en een SSB ontvanger (of tweede marifoon) laten uitluisteren op de juiste frequenties en decoderen. Er zijn gratis programma's beschikbaar die dit doen. Daarnaast geeft een normale AIS ontvanger ook een NMEA signaal die je kunt aansluiten op je navigatie software, zodat behalve je eigen schip ook andere schepen ook op je kaart worden afgebeeld.

Informatie AIS Ebenhaëzer

Voor schepen van langer dan 20 meter (dus ook Ebenhaëzer) is vanaf 2012 AIS transponder verplicht. Dit moet een klasse-A-systeem zijn.

Hieronder alle eisen aan de AIS. Een eis met † is alleen een eis om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit zijn niet alle eisen, zie daarvoor de bronwebsites:

 • Eisen Schip
  • Schip is binnenvaartschip (dus geen zeeschip) - te vinden in Kadaster.[1]
  • Het schip is teboekgesteld in het Kadaster.[1]
  • Het schip is geregistreerd in NL (Kadaster).[1]
  • Het schip is niet van de overheid[1]
 • Eisen AIS
  • AIS-klasse A [2] (pagina 4). Klasse B is dus niet voldoende.
  • AIS moet tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2012 ingebouwd zijn † [3]
  • Typegoedkeuring AIS-apparaat.[4] Zie de lijst met typegoedgekeurde inland AIS-apparaten van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) die deze lijst publiceert.
  • Installatie gebeurt door een erkend Installateur.[4] Zie lijst van erkende installateurs van de CCR.
  • MMSI-nummer [4] - dit is nodig vóór de installatie en kan aagevraagd worden bij het agentschap Telecom
  • Verklaring juiste installatie en functioneren AIS [4] - moet afgegeven worden door de (erkend) installateur. Hier staan ook nogal wat eisen in vwb de aanleg.
 • Eisen gebruik
  • AIS moet altijd gebruikt worden [2] (Vraag Tijmen Stam: Ook als het schip aan de wal ligt voor een week of langer?)
  • Bij inschakelen AIS moet de eigenaar het schip inmelden via marifoon of BICS(? = pc) [3]
  • Het hebben van een "Basiscertificaat".[5]
  • MMSI-nummer, Scheepsnaam, Radioroepnaam.[5]

Eigenaar schip

De diverse aanvragen (MMSI, aanvraag subsidie) moeten door de "schipper" gedaan worden (of moet door hem/haar) een machtiging afgegeven worden.

Door een fout in de wetstekst kunnen alleen natuurlijke personen en dus geen organisaties subsidie aanvragen voor een plezierschip. Het is wel de bedoeling dat dit gewijzigd wordt, maar 100% zeker is dit niet. [2]. Ook daarvoor kan het handig zijn iemand aan te wijzen als "schipper" maar dat vereist wel weer meerwerk bij veranderen van de schipper.

MMSI-nummer

- nog uitzoeken. We hebben een marifoon dus ik vermoed haast ook een MMSI-nummer. Het MMSI-nummer krijg je bij een registratie bij het Agentschap Telecom. Dit *kan* via Digid, maar ook via papieren formulieren. Hoe en wat moet ik nog uitzoeken.

Zie ook [6] (onderaan):

DEVENTER

Agentschap Telecom doet een oproep aan alle schippers om een MMSI-nummer aan te vragen. Dit nummer is nodig om een AIS te laten installeren.

Aanvragen van het nummer kan op drie manieren.

 • Schippers kunnen bij Agentschap Telecom online een nummer activeren. Voorwaarde hiervoor is dat u een registratie als maritieme frequentiegebruiker heeft. Er kan dan worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord (deze heeft u in uw bezit).
 • Ook voor registratie op naam van een persoon, kan online een nummer worden geactiveerd. Hier is wel een DigiD (digitale handtekening) voor nodig. Deze is aan te vragen via http://www.digid.nl/
 • Aanvraag van een MMSI-nummer kan ook schriftelijk gebeuren bij Agentschap Telecom, postbus 450, 9700 AL Groningen, of via email: agentschaptelecom@at-ez.nl

Eisen aan installatie (offerte)

De eerste site die ik opzocht had een installatie die gemiddeld 10W vraagt. Heeft de EH voldoende accu's om dat een dag te leveren? Mij (Tijmen Stam) is nog niet duidelijk wanneer de AIS aan moet staan.

Subsidie

De subsidie van EUR 2100 wordt direct uitgekeerd na aanvraag, mits er nog budget is. Subsidie kan pas aangevraagd worden NA installatie. Aanvraag wordt gedaan bij Agentschap NL - AIS - Aanvragen. Zie aldaar voor de procedure en eisen (zie ook verklaring juiste installatie onder [[4]).

Meer informatie

Zie de sites in de bronnen. Een overzicht biedt vooral de eerste pagina's van [2].

Acties

 • Uitzoeken wie schipper is
 • Uitzoeken of we een MMSI-nummer hebben en zo nee
  • Zo nee, aanvragen MMSI-nummer
 • Offertes inbouw aanvragen.

Bronnen

Links

 • Marinetraffic.com Kaart met live gegevens van schepen gebruik makend van AIS. In de buurt van Enschede is geen AIS-basisstation voor deze kaart, dus daar kan de EH niet gevolgd worden - dit kan wel met ETS.