SSB ontvanger

Uit EurosWiki

SSB staat voor Single SideBand. Dit is een vorm van AM modulatie waarbij maar één sideband aanwezig is. Dit scheelt energie en frequentieruimte. Om deze reden is SSB modulatie veel in gebruik op het water voor radiocommunicatie over grotere afstanden. Het nadeel is dat de ontvanger duurder is.

SSB is voor Euros voornamelijk interessant doordat er met SSB weerkaarten (weerfax), de NAVTEX berichten en het AIS verkeer wordt verzonden. In principe hoef je maar één SSB ontvanger en een laptop te hebben om alles te kunnen ontvangen (maar niet tegelijkertijd).

Een voordeel van SSB ontvangers is dat ze vaak robuuster zijn dan goedkopere radio ontvangers. Dit is soms de reden dat Euros SSB ontvangers koopt.