De Bok-aal is wederom uitgereikt

Voor zowel de geschiedenis als zojuist behaalde resultaten: De Bok-aal.