Opkomend tij

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Opkomend tij is de tijd tussen laagwater en hoogwater, de periode van rijzend water. Ook wordt hiermee de getijdestroom in deze periode aangeduid. Het is dus ongeveer 6 uur aaneengesloten opkomend tij.

Zie ook