Verlijeren

Uit EurosWiki

Verlijeren is een zijdelingse beweging naar lij die een schip maakt als het vooruit zeilt. Verlijeren wordt meestal gemeten als de hoek tussen de lengterichting van het schip en de daadwerlijk gevaren koers.

Uitleg

De lift die een aanhangsel genereert is evenredigaan de aanstroomhoek, zolang het profiel niet overtrokken is. Aangezien kielen en midzwaarden evenwijdig aan de boot staan, kunnen ze alleen lift genereren wanneer de boot schuin door het water gaat. Aangezien de kiel of het zwaard de boot naar loef moeten duwen, gaat de boot een beetje naar lij ten opzichte van het water. Deze zijdelingse beweging heet "verlijeren".

Aan de mate van verlijeren merk je het makkelijkst of je kiel of zwaard overtrokken is. Bij aanstromingshoeken van meer dan 15 graden zijn de meeste profielen overtrokken. Om deze reden wordt verlijeren meestal gemeten in de hoek tussen de richting waarin de boot gericht staat, en de koers. Verlijer je meer dan 15 graden, dan is je kiel of zwaard overtrokken, en moet je echt iets aan je zeilvoering of je koers doen. Dit geeft namelijk alleen maar weerstand.

Kruisen

Bij het kruisen wordt de richting waarin de boot wijst vaak gezien als doel. Het verlijeren is dan het verlies van hoogte ten opzichte van dit doel. Daardoor wordt verlijeren vaaak als iets nadeligs ervaren.

Zijzwaarden

Platbodems met zijzwaarden hebben hun zwaarden onder een hoek t.o.v. de boot staan. Daardoor kunnen ze lift genereren zonder dat de boot verlijert. Dit kan voordelig zijn voor de weerstand, doordat de romp minder weerstand heeft wanneer die recht door het water gaat. Wanneer de dwarskracht ineens sterk afneemt, bijvoorbeeld doordat je in luwte terecht komt, kan je verloeveren.