Verhang

Uit EurosWiki

Het verhang is het relatieve hoogteverschil van een vaarwater, bijvoorbeeld een rivier, uitgedrukt in meters per kilometer. De verhanglijn is het verhang uitgezet in functie van de lengte van de rivier. Bij een groot verhang snijdt een rivier zich in het landschap in. Als het verhang gering is, gaat een rivier kronkelen of meanderen.

De formule voor verhang is <math> V = \frac{h}{l} </math> waarbij <math>V</math> staat voor verhang, <math>h</math> voor het hoogteverschil in meters en <math>l</math> voor de lengte in meters.