Vaarwater

Uit EurosWiki

Om het ingewikkeld te maken, heb je vaarwaters en vaarwegen. Een vaarwater is het water waar een vaartuig, hoe klein ook, kan varen. Dus meestal gewoon de naam die op je waterkaart staat.

Zie ook

Vaarweg