Secretaris

Uit EurosWiki

De secretaris is een van de vaste bestuursfuncties van de vereniging. De minimale taken van een secretaris zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement en zijn onder andere het bijhouden van de notulen van ALV's, de ledenadministratie, de coördinatie van de uitgifte gedurende het vaarseizoen, het bijhouden van het archief en nog enkele zaken.

Het is bij Euros geen vast gebruik dat de secretaris de BV's notuleert. Meestal spreken besturen af dat dit wordt afgewisseld onder de verschillende bestuursleden. Dit omdat de secretaris al voldoende bestuurslast heeft, doorgaans meer dan secretarissen van andere studentenverenigingen.