Huishoudelijk Reglement

Uit EurosWiki

Het Huishoudelijk Reglement is een reglement waarin verenigingsregels en afspraken zijn opgenomen. Het Huishoudelijk Reglement wordt vaak afgekort tot HR en is minder formeel dan de Statuten. Een ALV kan het HR met een normale meerderheid van stemmen wijzigen, mits dit vantevoren geagendeerd was.

Iedereen die met onze vereniging te maken heeft moet gehoorzamen aan de inhoud van het Huishoudelijk Reglement. Het HR mag op haar beurt niet strijdig zijn met de Statuten of de wet. Het HR is te vinden op het interne deel van de Euroswebsite.

Zie ook