Oude loods

Uit EurosWiki

De oude loods is de voormalige botenloods en was in gebruik van 1980 tot 2007. De oude loods stond op de campus aan de Achterhorst (nummer 60) en werd daarom ook vaak als Achterhorst aangeduid. Net als in de huidige loods werd 's winters aan de kleine bootjes geklust. Buiten het zeilseizoen waren er op maandagavond vanaf een uur of 8 altijd wel mensen te vinden.

11 mei 2006 19:59 - Bestuur 2005-2006 barbecuet voor (oude) loods als bestuursuitje

<googlemap lat="52.239785" lon="6.862786" type="satellite" zoom="17" height="300" scale="yes" controls="large"> 52.239443, 6.863075, De Eurosloods aan de Achterhorst </googlemap>

Achtergrondinformatie over de loods

Hieronder wordt de inrichting en indeling van de laatste 5 jaren van de loods beschreven. Dit zal vrij representatief zijn voor de gebruik gedurende alle 28 jaren. De laatste jaren echter werd er nauwelijks nog onderhoud gepleegd of vernieuwd en raakte de loods behoorlijk in verval.

Constructie

De oude loods is in 1980 gebouwd als "tijdelijke loods" voor 20 jaar. Het was een houten gebouw van 25 meter lang en 10 meter breed. Om de 2,5 meter werd het dak ondersteund door spanten die ongeveer 3,5 meter boven de vloer hingen. De onderste horizontale balk van deze spanten werd hanebalk genoemd en werd dankbaar gebruikt voor de opslag van masten, gieken en andere lange voorwerpen. Ook werd er vanalles aangehangen, zoals een strandzeiler.

Indeling

De voorgevel van de loods bestond uit een schuifdeur van ongeveer 4 meter breed en 3,35 meter hoog. De E22's konden net door deze deur, de mast kon dan niet op de hek- en preekstoel liggen, want dan pastte het niet. Deze deur was dan ook veel te laag voor Jaffa, die dus nooit in de loods heeft gestaan maar twee jaar buiten achterop het Watersportcomplex. Van buiten gezien zat er rechtsonder in de schuifdeur een gewone mandeur.

De loods had een nogal stoffig stofvrije hok van 5 meter lang, 4 meter breed en ongeveer 2,5 meter hoog. Direct na binnenkomst was dit hok rechts. Het stofvrijehok bestond uit een paar banken, een tafel (een ronde plank ondersteund door 3 of 4 lege bierkratjes), een raam met luik, klein aanrechtje dat vooral bestond uit een aanrecht, gootsteen en kraan en verder waren er ook wat planken gemaakt voor boeken, tijdschriften en eten. Aan het plafond waren in de loop der jaren souvenirs achtergelaten. Binnen de ruimte van het stofvrije hok zat ook een klein toilet die niet vanuit het stofvrije hok maar vanuit de loods te gebruiken was. Buiten, links naast de loods, stond een pispaal. Het dak van het stofvrije hok werd gebruikt als opslagplaats.

Vanaf de ingang gezien was er achter het stofvrije hok een soort chemicaliënplek. Deze was afgezet met kasten. Hier stonden tafels met daarop allerhande chemische stoffen. Aan de muur hingen een aantal planken met daarop de kleinere verpakkingen (verf, epoxy). Boven deze ruimte hing een gaskachel die de gehele loods verwarmde en ironisch genoeg dus ook alle chemische dampen door de loods blies.

De rest van de loods was een grote ruimte. Er waren dus geen gescheiden botenruimte en klusruimte. Het klussen gebeurde dan ook overal, voor, naast, tussen en zelfs onder de boten. De werkbanken stonden vaak wel bij elkaar, maar werden ook regelmatig verplaatst. Tijdens de stofvrijeweek waren stofmakende klussen verboden en werd er geverfd en gelakt aan alle bootjes.

Rechts naast de loods was een aanbouw: de mallenberging. Hier stonden onder andere de E22 mallen en wat meer oud materiaal. De laatste jaren werd deze berging nog nauwelijks serieus gebruikt. Oude spullen lagen er letterlijk weg te rotten.

Verval

De laatste jaren raakte de loods behoorlijk in verval. Dit is ook niet gek aangezien er al minimaal 5 jaar werd geroepen dat de nieuwe loods binnenkort toch echt gebouwd ging worden (Meestal zei een enthousiast bestuurslid: De nieuwe loods is volgend jaar af als er weer eens tijdelijk goed nieuws was).

Serieus onderhoud werd niet meer gedaan. In de dakgoten groeide struikgewas en planten, soms tot ergernis van voorbijgangers. Als het boilertje bij de wasbak het toevallig eens deed, kreeg je de warmwaterkraan wel open maar niet meer dicht binnen 5 minuten. De buitengevels en dak werden niet meer behandeld en begonnen dus op sommige plekken te rotten, tot genoegen van vogels en ongedierte dat daardoor naar binnen kon. Het laatste serieuze onderhoud stamt uit 2001 toen er dakisolatie is aangebracht/vervangen. Dit kwam de laatste jaren alweer naar beneden zetten. Gelukkig was de sfeer er niet echt minder om en is nog regelmatig geborreld tot het buiten weer licht werd!

Veiligheid

Terwijl gedurende het bestaan van de loods de algehele veiligheidseisen en omstandigheden in heel Nederland werden aangescherpt, werd er in de loods nog geklust volgens een veiligheidsniveau uit de jaren 70 en 80. Dat geldt in elk geval voor de laatste jaren. Zo was brandslang op meerdere plekken lek ("gerepareerd" met een ducktapeje) en de brandkraan wou niet open tenzij je het trucje kende. De TL-lampen, looplampen en bouwlampen waren niet afgeschermd en de verlengsnoeren lagen, met verfresten, tape en soms zelfs kapotte mantel, over de vloer door de gehele loods. Deze vloer bestond trouwens uit gewone tegels en er werd dan ook altijd gekscherend gezegd dat hij vloeistofdicht was door het vele jaren morsen van polyesterhars en epoxy. Bij gebrek aan voldoende afvalbakken werd afval (hout, poetsie, eigenlijk alles) gewoon op de vloer gegooid en zoals hierboven al gezegd stonden de chemicaliën ook open en bloot zonder enige omkasting of afzuiging. Het beeld moge duidelijk zijn.

Uiteraard was de mentaliteit tenaanzien van veiligheid ook een belangrijke oorzaak van de slechte veiligheidssituatie, maar de inrichting van de loods en het uitzicht op een nieuwe loods waren er dan ook niet naar deze mentaliteit te veranderen. Al met al hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden, waaronder een molotov-cocktail die ergens rond 2003 tegen de houten zijkant van de loods is gegooid en een blik met polyesterhars dat vlam is gaan vatten nadat de loods al was verlaten.

Op 26 maart 2003 is de loods geïnspecteerd door een veiligheidsdeskundige van de UT die de loods heeft afgekeurd. Uit het keuringsrapport: De beoordeling heeft globaal plaats gevonden. Dit is in eerste instantie voldoende daar de huidige situatie in de loods zodanige tekortkomingen vertoont, dat uitvoering van activiteiten onder deze omstandigheden ongewenst is en de loods per direct gesloten zou moeten worden.

Dit rapport, tezamen met de (voorjaar 2003 gecancelde) plannen van de gemeente om een weg midden over de loods te leggen (de Westtangent), was destijds dan ook een belangrijke reden voor Euros en de UT om druk te zetten achter de bouw van een nieuwe veiligere loods. Met de aanschaf van Jaffa werd een nieuwe grotere loods voor de gewone klusser ook een echte noodzaak.

Verhuizing en afbraak

Zoals gezegd was de loods gebouwd voor een periode van 20 jaren. In 2000 hadden dus theoretisch de nieuwe loods af moeten zijn. Hoewel al vanaf 1994 er meerdere besturen (zie ook: nieuwbouwcommissaris), commissies (AKI, Barak commissie) en andere leden zich hiermee bezig hebben gehouden, zijn de ontwikkelingen pas vanaf april 2005 in een stroomversnelling beland toen het College van Bestuur van de UT een ontwerp heeft goedgekeurd en budget heeft vrijgemaakt. Dit heeft geresulteerd dat er op 15 augustus 2007 werd begonnen met de bouw van de nieuwe loods op het Watersportcomplex.

Op 30 november 2007 kreeg Euros de sleutel en is gedeeltelijk onder begeleiding van de nieuwe loods commissie begonnen met het inrichten en verhuizen van de spullen. Op 26 februari 2008 zijn de boten verhuisd van de oude naar de nieuwe loods en twee dagen later, op 28 februari 2008, was de officiële openingsceremonie waarbij de loods is gedoopt door Kees van Ast, op dat moment vice-voorzitter van het College van Bestuur van de UT.

Deze loods aan de Achterhorst is half juni 2008 afgebroken. In mei was al begonnen met het verwijderen van asbest van het dak. Momenteel staan er op de plek van de oude loods koeien te grazen in een weiland.

Meer over de de nieuwe loods en de bouw ervan is te lezen in het artikel nieuwe loods.

Boten bouwen

In de oude loods zijn meerdere boten gebouwd, te weten: