Nieuwe loods commissie

Uit EurosWiki

Dit artikel gaat over de nieuwe loods commissie v1.0. Voor informatie over de huidige nieuwe loods commissie zie nieuwe loods commissie v2.0

De nieuwe loods commissie was een actieve commissie van augustus 2007 tot september 2008 die zich bezig hield met de inrichting van de nieuwe loods. De commissie werd destijds in het leven geroepen omdat er begonnen werd met de bouw van de nieuwe loods. De nieuwe loods commissie borduurde voort op de ideeën van de Barak commissie, die zich bezig hield met het ontwerp van de nieuwe loods.

De commissie bestond uit de volgende personen:

 • Diederik Keij (destijds Voorzitter)
 • Jord van der Vliet (destijds Matco)
 • Hanneke Vos
 • Hans Bruin
 • Hidde Dijkstra
 • Helmich de Lange
 • Harwin Reemeijer

Doelstellingen

De doelstellingen van de nieuwe loods commissie waren als volgt geformuleerd:

 • Bedenken wat er uit de oude loods verhuisd moet worden naar de nieuwe loods.
 • Het bedenken en implementeren van een duurzame en degelijke inrichting voor de nieuwe loods, zodanig dat die minimaal dezelfde functionaliteit krijgt als de huidige loods en voldoet aan de wensen van Euros. Deze inrichting moet zodanig zijn dat het aangezet tot een mentaliteitsverandering van het klussen ten aanzien van netheid en veiligheid.
 • Het opstellen van een minimale begroting van de inrichtingskosten, rekening houdend met bovenstaande punten.

De commissie hield zich niet bezig met:

 • Alle voorwerpen die momenteel in de loods staan, maar waar in de nieuwe loods geen plek voor is (bijv. de mallen)
 • Bepalen wat er gebeurt met al dit overblijvend materiaal
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van de verhuizing (dus het regelen van vervoersmiddelen, mankracht etc.)

Resultaten

De nieuwe loods commissie heeft zich in eerste instantie gericht op het aanbrengen van structurele inventaris zoals (zelfgemaakte) stalen stellingen (o.a. een stelling voor masten en plaatmateriaal). Tevens is een kraanbaan opgehangen bedoeld voor het takelen van de masten in de maststelling en zijn diverse kleinere activiteiten afgerond.

Nieuwe loods commissie v2.0

Per oktober 2008 is de nieuwe loods commissie opgefrist met nieuwe mensen en overgegaan in de nieuwe loods commissie v2.0.

Zie ook