Monopox Zinkstofcompound

Uit EurosWiki

Bron: handleiding (pdf)

Monopox LG Microzink

Roestwerende zinkstofverf die een langdurige bescherming van gestraald staal waarborgt. Aangebracht in een droge laagdikte van minder dan 25 micrometer uitstekend lasbaar. Na korte tijd overschilderbaar met epoxy-, polyurethaan-, vinyl- en chloorrubberverven. Wanneer met alkydharsverven moet worden overgeschilderd, dan Monopox metalsealer als tussenlaag gebruiken. Toepassing als roestwerende primer voor staalconstructies in industrieel, maritiem en nucleair milieu. Om zinkzouten te voorkomen is het raadzaam om direct na droging een sealer aan te brengen.


Fysische gegevens

Type: Twee componenten epoxy zinkstofverf met polyamide adduct verharder. Uiterlijk: Mat Kleur: Grijs Dichtheid: ca. 2,2 kg/ltr. (gemengd product) Zinkgehalte: 76 gewicht % in de droge laag Vaste stofgehalte: ca. 53 volume % (65 volume % volgens NEN 5346)

VOS ca. 375 gr./ltr. (vluchtige organische stoffen)

Aanbevolen laagdikte

25-50 micrometer droge laagdikte per laag 50-95 micrometer natte laagdikte per laag (onverdund)

Theoretisch rendement

Bij 25 micrometer droge laagdikte 21,2 m²/ltr. Bij 40 micrometer droge laagdikte 13,3 m²/ltr.

Practisch rendement

Afhankelijk van een aantal factoren, zoals objectvorm, profiel van de ondergrond, applicatiemethode, applicatieomstandigheden en ervaring. Enkele richtlijnen zijn:

Kwast/roller : 85-90% van het theoretisch rendement Spuiten : 50-70% van het theoretisch rendement

Vlampunt ISO 1523 Basiscomponent 23°C Verharder 2V8 30°C Verdunning FGM 631 23°C

Temperatuurbestendigheid 180°C droge belasting

Droogtijden

Voor droge laagdikte tot 50 mm || ||30°C||20°C||10°C|| ||Stofdroog||20 minuten||30 minuten||1 uur|| ||Hanteerbaar||1 uur||2 uur||4 uur|| ||Overschilderbaar:|| ||Minimum interval||3 uur||4 uur||8 uur|| ||Maximum interval||||||Omdat zinkstofverven aan het oppervlak zinkzouten kunnen vormen, verdient het aanbeveling zo snel mogelijk over te schilderen.||

Voor het overschilderen eventuele verontreiniging en zinkzouten verwijderen.

Applicatie-instructies

Mengverhouding

Volume: 78:22 Gewicht: 90:10

basiscomponent-verharder 2V8

Menginstructies

Basiscomponent en verharder behoren bij temperaturen boven 10°C te worden gemengd en verwerkt. Bij lagere temperaturen is extra verdunning nodig. Inductietijd:

  • Bij 20°C niet noodzakelijk
  • Bij 10°C minimaal 10 minuten

Verwerkingstijd na menging

10 liter verpakking:

  • ca. 10 uren bij 20°C
  • ca. 5 uren bij 40°C

Applicatievoorwaarden

Gedurende de applicatie en de verharding behoort de temperatuur boven 5°C te zijn, bij lagere temperaturen (tot –0°C) is verharding mogelijk, echter neemt dan aanzienlijk meer tijd. De ondergrond moet vrij van water blijven en de temperatuur van de ondergrond behoort tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen. Gedurende applicatie en verharding in gesloten of kleine ruimte is het nodig om permanent lucht te verversen om de oplosmiddeldampen te verwijderen, dit i.v.m. droging, gezondheid en veiligheid.

||Verwerking||Airless-spray||Luchtspuit|| ||Type verdunning||FGM 631||FGM 631|| ||Hoeveelheid verdunning (e.e.a. afhankelijk van toepassing en equipment)||5 – 20 vol. %||10 – 25 vol. %|| ||Spuitopening||0,43 – 0,48 mm||1,8 – 2,2 mm|| ||Spuitdruk||150 – 170 bar||3 – 5 bar|| ||Maximum droge laagdikte||60 mm||50 mm||

Reiniging gereedschap

Verdunning FGM 631

Ondergrondcondities

Staal Nieuw staal: Scherpkantig stralen volgens de ISO-norm 8501-1: 1988 Sa 2½. Ruwheidsprofiel Ra 10-12 mm Rz 50-60 mm. Ondergrond moet schoon en droog zijn.

Reparaties en onderhoud

Het oppervlak zorgvuldig reinigen met een geschikt oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel of een wateroplosbare emulgator om olie, vet en vuil te verwijderen. Zouten en andere wateroplosbare verontreiniging verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater onder hoge druk. Roest e.d. verwijderen d.m.v. (water)stralen Sa 2½ of (mechanisch) ontroesten tot St 2-3. Op een schone en droge ondergrond bijwerken met Monopox SF-HB. mechanisch of handontroesten geeft een veel mindere kwaliteit dan (water) stralen en zal meestal resulteren in een kortere beschermingsduur van het aangebrachte verfsysteem.

Houdbaarheid

Tenminste 6 maanden, mits opgeslagen in gesloten originele verpakking op een droge en koele plaats.

Gemengd product: Bevat

schadelijk.
xyleen.
ontvlambaar.
schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
damp/spuitnevel niet inademen.
bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.