Moment

Uit EurosWiki

Een moment is het uitwendig vectorprodukt van kracht en positie waar de kracht aangrijpt. De som van alle momenten die op een object werken is gelijk aan het produkt van de tijdsafgeleide van de omwentelingssnelheid, en het massatraagheidsmoment. Aangezien op een boot de omwentelingssnelheid meestal klein is, zijn alle momenten ongeveer in evenwicht. Voorbeeld: Wanneer er een oploevend moment op de boot werkt, zul je meestal een zodanige roeruitslag geven dat het moment dat wordt uitgeoefend door kiel en roer even groot is als het oploevend moment, maar in tegengestelde richting.