MEKP

Uit EurosWiki

MEKP (spreek uit: mek-p) is de afkorting voor Methyl Ethyl Ketone Peroxide. Het is een initiator die bij Euros gebruikt wordt om gelcoat of polyester hard te laten worden. Het is het giftigste goedje dat Euros heeft. Niet in de ogen en op je huid krijgen dus. Zorg voor een oogwasfles dichtbij, en gebruik een veiligheidsbril. Krijg je het op de huid, spoel deze dan af met overvloeidig water. Let ook op dat het bij het weggooien in de chemobox niet toevallig in contact komt met een restje hars of gelcoat. Door de hoge mengverhouding ontstaat er dan een superhevige reactie die heet wordt en brand kan veroorzaken. Meer info over hoe dit aan te pakken, vraag Willem.

Weggooien kan het beste door de resten in een plastic emmer te doen, en wat water erbij te gieten. Liefst de emmer dichtdoen met een deksel.

Laat MEKP niet in aanraking komen met:

  • de ogen (bij spatten in het oog direct goed uitspoelen en DIRECT naar een dokter. Neem de verpakking MEKP mee.
  • de huid
  • metalen, behalve RVS. Met metalen ontstaat ook een chemische reactie
  • cobaltversneller. Heeft Euros waarschijnlijk niet, maar dit is een goedje wat ook in polyester is gemengd. Pas als de cobalt goed is doorgemengd is het veilig om MEKP toe te voegen. Cobalt en MEKP mengen levert een heftige, oncontroleerbare reactie op.
  • hout of ander brandbaar materiaal. Dit kan, zelfs uren nadat het gemorst is, brand veroorzaken. (brandoorzaak nummer 1 in polyesterverwerkende bedrijven)

Voor de juiste mengverhouding voor als je normaal gebruik wil maken van MEKP kun je vinden bij: