Shallow water equations

Uit EurosWiki

Met behulp van Shallow water equations kunnen getijde golven over de oceaan worden uitgerekend. Voorlopige resultaten zijn te zien in een gif filmpje. Je kunt hier nog veel meer leuke plaatjes en animaties verwachten.

Getij golven over de wereld.
Gesimuleerde getijde golven met behulp van shallow water equations. ROOD +1 meter, BLAUW -1 meter, ZWART is Hoogwater.
Het totale verval. BLAUW is geen verval en ROOD is 2 meter verval.
De fase van de getijde golf. Gebieden met dezelfde kleur hebben op hetzelfde moment hoogwater. Je herkent de amfidromisch punten direct, omdat daar alle kleuren samen komen.

In het filmpje zie je duidelijk amfidromisch punten. Dat zijn punten waar geen verval is. Je herkent de punten doordat er altijd een (zwarte) hoogwater lijn naartoe loopt. Bijvoorbeeld een punt recht tussen Brazilië en Kongo. Ook het eiland Madagascar is een amfidromisch punt.

Meer uitleg over het filmpje en het model volgen later. Daarnaast komt er ook toelichting op de navigatie lezing.