Meedrinkdeuk

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Zonder de meedrinkdeuk kan je niet meegenieten als er een rondje wordt gegeven bij blufpoker. Procedurefouten tellen niet mee als meedrinkdeuk. Als er mensen op 4 of 5 komen te staan wordt het tijd om een meedrinkdeuk te scoren als je niet je gratis drankje mis wilt lopen.