Bestuur 1983-1984

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1983-1984 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Jos Schotman
Secretaris Geurt Stuurman
Penningmeester Frans Feil
Materiaalcommissaris Olaf Calis
PR-commissaris Jan Damhof
Wedstrijdcommissaris Aagje Dijkstra

Zie ook

Besturen overzichtspagina