Wedstrijdcommissaris

Uit EurosWiki

Wedstrijdcommissaris is een oude bestuursfunctie. De Wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor alles wat met wedstrijdzeilen te maken heeft. Dat komt vooral neer op het regelen van alles wat zwaardboten betreft. Vanaf 2006 zijn de taken van Instructiecommissaris en Wedstrijdcommissaris samengevoegd in de nieuwe functie Zeilcommissaris.