Zwaardtafel

Uit EurosWiki

Tafel gemaakt van een klipperzwaard.

Oorspronkelijk onderdeel van de inrichting van Huize Schippersridder. Nadat dit huis opgeheven werd het aan Euros geschonken en in de Sevende Camer geplaatst.