Zendbereik

Uit EurosWiki

Het bereik <math>r</math> waarover je ontvangen kan worden is gelijk aan de som van de grootte van de horizon ter hoogte van jouw antenne en de grootte van de horizon ter hoogte van de antenne van de ontvanger: <math>r=\sqrt{(R+h_1)^2-R^2}+\sqrt{(R+h_2)^2-R^2}</math> Hier is <math>h_1</math> de hoogte van jouw antenne, <math>h_2</math> de hoogte van de antenne van de ontvanger en <math>R</math> de straal van de aarde. Hierbij is er van uit gegaan dat zendsterkte geen beperkende factor is. Zo niet, dan wordt vooral de afstelling van de squelch op de marifoon van de ontvanger belangrijk.