Berichten aan Zeevarenden

Uit EurosWiki
(Doorverwezen vanaf Verbeterblad)
Verbeterblad van het plaatgat, behorende bij BaZ week 49 jaar 2006

De hydrografische dienst publiceert één keer per week de Berichten aan Zeevarenden. Hierin worden wijzigingen in waterkaarten vermeld, zoals: verplaatste tonnen, nieuwe tonnen, verwijderde tonnen, maar ook worden schietoefeningen aangekondigd en bouwprojecten genoemd. Zeker voor waddenkaarten is het belangrijk de berichting in de gaten te houden, omdat soms hele geulen worden verlegd. Omdat zeekaarten veel langer mee gaan dan een jaar, is het ook daar belangrijk de wijzigingen in te tekenen.

Veranderingen in de waddenzee gaan zeer snel. Betonning verandert met hetzelfde tempo. Daardoor zijn de wijzigingen zo omvangrijk dat het niet eenvoudig meer een een bericht kan worden vermeld. In zo'n geval wordt er een verbeterblad meegezonden. Dit is een stukje kaart die geprint kan worden en over de eigen kaart heen geplakt kan worden.

De Berichten aan Zeevarenden kunnen gratis gedownload worden van de site van de hydrografische dienst.

Vertalingen

  • Engels: Notices to Mariners
  • Duits: Bekanntmachungen für Seefahrer

Externe link

http://www.defensie.nl/marine/hydrografie/baz/

Zie ook

Tonnen project