Tweetakt

Uit EurosWiki

Een tweetaktmotor (ook: tweeslagmotor) is een zuigermotor (een type verbrandingsmotor) die kracht levert bij elke neergaande beweging van de zuigers in de cilinders. Dit in tegenstelling tot een viertaktmotor waar de zuigers kracht leveren bij elke tweede neergaande beweging.

Het voordeel van een tweetaktmotor is dat ze licht en simpel zijn geconstrueerd en dat ze geen carter hebben met olie erin. Hierdoor maakt het niet uit hoe je een tweetaktmotor opbergt. Als je een viertaktmotor opbergt in een andere oriëntatie dan de fabrikant voorschrijft is de kans groot dat er olie uit het carter gaat lekken, met alle nadelige gevolgen van dien. Dit is de voornaamste reden dat voor de bijboot van Jaffa nog steeds een tweetaktmotor wordt gebruikt. De nadelen van tweetaktmotoren zijn de hogere geluidsproductie, de karakteristieke blauwe walm (en bijbehorende geur) die vaak uit de uitlaat komt en het feit dat je benzine eerst moet mengen met tweetaktolie voordat je het kunt gebruiken.

De motor van de bijboot van Jaffa is de enige tweetaktmotor in het bezit van Euros. Ook Het Beest is een tweetaktmotor. Tweetaktmotoren lopen op mengsmering, wat betekent dat er eerst olie aan de benzine moet worden toegevoegd voordat je het in de motor kunt gebruiken. De mengverhouding is meestal 1:50 of 1:100, als je geluk hebt staat dit ergens op de motor aangegeven. Als je benzine zonder mengsmering gebruikt in een tweetaktmotor loopt de motor vroeg of laat gegarandeerd in de soep.

Zie ook