Student Union

Uit EurosWiki

De Student Union, afgekort SU, is een stichting en is verantwoordelijk voor alle activiteiten de naast studeren aan de Universiteit Twente plaatsvinden. Bijna alle studentenverenigingen van de UT (die aan de vereiste voorwaarden voldoen) vallen onder de Union en zijn daarmee "Union erkend", zo ook wij. De Student Union ontvangt o.a. de inkomsten van de Xtra-card. Verder krijgt ze een budget van het College van Bestuur.

De Student Union behartigt de belangen van deze verenigingen en probeert een omgeving te creëren waar studenten op de UT zich bij kunnen ontspannen en ontplooien.

Tevens runt de Student Union de UnionBar, de UnionShop en het Atrium en beheert ze de (rest van de) Bastille, de Pakkerij en ook ons Watersportcomplex. Mede vanwege dat laatste valt de gebouwbeheerder van het CBE onder de SU.

Bestuur Student Union

De Student Union bestaat uit een studentenbestuur van maximaal zes studenten. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Daarnaast worden de vijf koepels (Cultuur, Gezelligheid, Sport, Studie en Overig) verdeeld over de bestuursleden.

Het bestuur onderhoudt contacten van de Student Union binnen en buiten de UT. Hierbij valt o.a. te denken aan contacten met het College van Bestuur (CvB), UT-medewerkers, het Sportcentrum, en de gemeente.